Zarządzenie nr 32/18 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych

 

Zarządzenie Nr 32/18

 

Wójta Gminy Świętajno

 

z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. 2018r., poz. 121 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                         Wójt

                                                                                              Andrzej Stanisław Kisiel

Opublikowano: 21 czerwca 2018 11:02

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

załącznik [39 KB]

Wyświetleń: 211

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl