Zarządzenie nr 30/18 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Świętajnie

 

Zarządzenie Nr 30/18

 

Wójta Gminy Świętajno

 

z dnia 19 czerwca 2018r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)  oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    Wójt

Andrzej Stanisław Kisiel

Opublikowano: 19 czerwca 2018 11:48

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Wyświetleń: 193

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl