Zarządzenie nr 28/18 z dnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Baranach, Rogojnach i Wronkach

 

Zarządzenie Nr 28/18

 

Wójta Gminy Świętajno

 

  z dnia 8 czerwca 2018r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.)  oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości  gruntowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Traci moc Zarządzenie nr 5/16 Wójta Gminy Świętajno z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej działki nr 15/2 położonej we Wronkach.
  2. Traci moc Zarządzenie nr 19/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej działki nr 96, położonej w Rogojnach oraz działek nr 90 i 52, położonych w Baranach.
  3. Traci moc Zarządzenie nr 6/16 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej działki nr 98, położonej w Rogojnach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

       Wójt

     Andrzej Stanisław Kisiel

 

Opublikowano: 08 czerwca 2018 13:36

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

załącznik [47.5 KB]

Barany 52 [497.56 KB]

Barany 90 [20.54 KB]

Rogojny 96 [568.28 KB]

Rogojny 98 [714.03 KB]

Wronki 15/2 [521.59 KB]

Wyświetleń: 166

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl