Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zalesiu

 

Zarządzenie Nr 27/18

 

Wójta Gminy Świętajno

 

  z dnia 8 czerwca 2018r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości  gruntowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Traci moc Zarządzenie nr 20/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej działek nr 127/7, 127/8, 127/9 i 127/11, położonych w Zalesiu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

      Wójt

     Andrzej Stanisław Kisiel

 

Opublikowano: 08 czerwca 2018 09:52

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

załącznik [43 KB]

mapa [504.04 KB]

Wyświetleń: 107

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl