Zarządzenie nr 57/17 z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych, położonych w miejscowości Giże

 

Zarządzenie Nr 57/17

 

Wójta Gminy Świętajno

 

  z dnia 23 listopada 2017r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości lokalowe, wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie nr 69/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych, dotyczących nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1, w pkt 1 i 4.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    Wójt

Andrzej Stanisław Kisiel

 

Opublikowano: 23 listopada 2017 09:58

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

Załącznik [46 KB]

Wyświetleń: 389

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl