Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sulejkach

 

Zarządzenie Nr 50/17

 

Wójta Gminy Świętajno

 

z dnia 23 października 2017r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)  oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    Wójt

Andrzej Stanisław Kisiel

Opublikowano: 23 października 2017 13:23

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

załącznik [37.5 KB]

Wyświetleń: 299

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl