OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 czerwca 2018r dot. konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Świętajno na lata 2018 – 2021” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 14 czerwca 2018r.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017  poz. 1405)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Świętajno na lata 2018 – 2021” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  •           w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno;
  •           za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@swietajno.pl;
  •           ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno, Świętajno 104;
  •           w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 6 lipca 2018 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świętajno.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Świętajno na lata 2018 – 2021” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno, Świętajno 104, lub umieszczoną na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świętajno.

 

 

Wójt Gminy Świętajno

Andrzej Stanisław Kisiel

Opublikowano: 14 czerwca 2018 10:27

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

pos_gmina_swietajno_08062018.pdf [2.4 MB]

prognoza_pos_swietajno_08062018.pdf [1.75 MB]

Wyświetleń: 673

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl