Potwierdzanie umów dzierżawy zawieranych przez rolników

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.).

Działając zgodnie z art. 28 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

 

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy.

 

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.


wniosek o wydanie zaświadczenia w załączeniu

Opublikowano: 28 sierpnia 2020 12:53

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wniosek_o_wydanie_zaswiadczeniadzierzawa_gruntow.docx [10.98 KB]

Wyświetleń: 212

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl