W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS co V-2 Urząd Gminy Świętajno pozostaje zamknięty dla interesantów DO ODWOŁANIA

 (link otworzy duże zdjęcie)

INSTRUKCJA

ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE GMINY ŚWIĘTAJNO OD 16 MARCA 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

SARS co V-2 Urząd Gminy Świętajno pozostaje zamknięty dla interesantów  DO ODWOŁANIA .

1. W przypadku pilnych spraw do załatwienia w urzędzie należy skontaktować się telefonicznie lub wysłać e-mail(numery telefonów do pracowników wywieszone na drzwiach).

  1. 2.  Jeżeli ktoś musi zostawić wniosek (podanie) lub inny dokument niezbędny do załatwienia sprawy może go zostawić w przedsionku urzędu w oznaczonym pudełku.

3. Blankiety do wpłat wyłożone są na stole.

Opłaty skarbowe

- za zaświadczenia 17 zł

- za wypis i wyrys z planu zagospodarowania  

  przestrzennego 70,00 zł

- inne należy uzgodnić z pracownikiem urzędu telefonicznie

4. Sołtysi wpłacający należności za podatki mogą wziąć blankiet pozostawiony w przedsionku. Po dokonaniu wpłaty kwitariusz wraz z blankietem dokonanej wpłaty zostawić w przedsionku.

 

W SPRAWACH PILNYCH

do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami tel.:

 

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

87 521 54 20

Wójt

87 521 54 20

Skarbnik

87 520 70 19

Sekretarz

87 520 70 15

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

87 520 70 18

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

87 520 70 22

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

87 520 70 12

Stanowisko ds. ewidencji ludności i, dowodów osobistych

87 520 70 11

Informatyk

87 520 70 25

Stanowisko ds. kadr i oświaty

87 520 70 29

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ochrony środowiska

87 520 70 24

Stanowisko działalności gospodarczej, alkoholi i funduszu sołeckiego

87 520 70 14

Urząd Stanu Cywilnego

87 520 70 29, 87 520 70 13

 

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: ug@swietajno.pl lub faksem pod numerem 87521 54 14.

Opublikowano: 16 marca 2020 12:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1869

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl