Umowa na Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisana

 (link otworzy duże zdjęcie)

          11 lipca 2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie umów na „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W spotkaniu uczestniczył Marszałek – Gustaw Marek Brzezin, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sylwia Jaskulska oraz reprezentująca Gminę Świętajno – Wójt Janusz Zakrzewski , Skarbnik Gminy – Lucyna Charyton, oraz sołtys wsi Połom –Anna Bogna Jasina. Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych. Pomoc finansowa udzielana jest gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach konkursu Gmina Świętajno otrzyma dofinansowanie w kwocie 12000,00zł na zadanie „Ścieżka edukacyjno –rekreacyjna w „Zaczarowanym ogrodzie dzikich owadów”, we wsi Połom.  Wszystkie prace związane z danym zadaniem  zostaną wykonane przez mieszkańców sołectwa Połom.

Opublikowano: 22 lipca 2019 14:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 448

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl