Nieodpłatna pomoc prawna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Komu przysługuje
nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 

1)           Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

2)           Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy,

kto złoży oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.  


Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy),

polega na:

1)            poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowoadministracyjnym lub,

2)            wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub,

3)            sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4)            sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

nie obejmuje spraw

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(art. 3a ustawy) polega

na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania o przysługujących uprawnieniach, o spoczywających obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności

porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.    

 

 

NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  
UDZIELA  OSOBIŚCIE
ADWOKAT  LUB  RADCA  PRAWNY
,
A W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH  
Z  ICH  UPOWAŻNIENIA  
APLIKANT  ADWOKACKI  LUB  APLIKANT  RADCOWSKI.


Nieodpłatna pomoc prawna
świadczona w
Samorządach Gminnych na terenie powiatu oleckiego   

 

L.p.

 

Dzień

 

Godzina

Radca Prawny
Adwokat świadczący NPP

Numer ewidencyjny
– siedziba kancelarii

Miejsce świadczenia NPP

 

Adres

 

 

1.

 

Poniedziałek

 

 

1130 – 1530

 

Radca Prawny

 

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Grodzieńska 33

Wasilków

Budynek

 

Urzędu Gminy
w Kowalach Oleckich

 

ul. Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

 

 

2.

 

Wtorek

 

 

1130 – 1530

 

 

Adwokat

 

Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek Kościuszki 15a lok. 27

Białystok

 

Budynek

 

Urzędu Gminy
w Wieliczkach

 

ul. Lipowa 53

19-404 Wieliczki 

 

 

3.

 

Środa

 

 

800 – 1200

 

Radca Prawny

 

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Zielona 11

Olecko

Budynek

 

Urzędu Gminy
w Świętajnie

 

Świętajno 104

19-411 Świętajno   

 

 

4.

 

Czwartek

 

 

1130 – 1530

 

Radca Prawny

 

Bł/S/165

Budynek

Urzędu Gminy
w Kowalach Oleckich

 

ul. Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

 

 

5.

 

Piątek

 

 

830 – 1230

 

 

Adwokat

 

Kancelaria Adwokacka
ul. Słowackiego 10/1
Ełk

Budynek


Urzędu Gminy
w Świętajnie

 

Świętajno 104

19-411 Świętajno   

Nieodpłatnej pomocy prawnej  udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez
Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w BiałymstokuNieodpłatna pomoc prawna
świadczona w Starostwie Powiatowym w Olecku

 

L.p.

Dzień

Godzina

Radca Prawny

Adwokat świadczący NPP

Numer ewidencyjny
– siedziba kancelarii

Pokój

 

1.

 

Poniedziałek

 

 

1100 – 1500

 

Adwokat

Kancelaria Adwokacka

ul. Słowackiego 10/1

19-300 Ełk

 

Nr 2

(parter)

 

2.

 

Wtorek

 

 

1130 – 1530

 

Radca Prawny

 

BŁ/S/113

 

Nr 2

(parter)

 

3.

 

Środa

 

830 – 1230

 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Chopina 4 lok. 72

16-400 Suwałki

 

Nr 2

(parter)

 

4.

 

Czwartek

 

 

1100 – 1500

 

Adwokat

Kancelaria Adwokacka

ul. T. Kościuszki 71, lok. 2

16-400 Suwałki

 

Nr 2

(parter)

 

5.

 

Piątek

 

 

830 – 1230

 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Armii Krajowej 21a, lok.7

19-300 Ełk

 

Nr 2

(parter)

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej  udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez
Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku

Opublikowano: 02 stycznia 2019 14:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 327

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl