ZAPROSZENIE do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego „NAJCIEKAWSZY OBIEKT PRZYRODY”

 (link otworzy duże zdjęcie)

     ZAPROSZENIE

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku            

 

 zaprasza  mieszkańców obszarów wiejskich subregionu ełckiego

do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego  „NAJCIEKAWSZY OBIEKT PRZYRODY”         

 

Fotografie do konkursu można nadsyłać w trybie ciągłym

do 15.09.2018 r.

 

 

 • Celem konkursu jest zachęcenie do poznawania przyrody regionu, zachodzących w niej zjawisk oraz podtrzymywanie emocjonalnej więzi z regionem i wrażliwości na jego piękno.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie wykonane na obszarze powiatów subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski).
 • Oceny i przyznania nagród i wyróżnień dokona komisja powołana spośród fotografów przyrody.
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
 • bogactwo natury - fotografie pokazujące różnorodność mazurskiej przyrody regionu, bogactwo krajobrazu, flory i fauny,
 • człowiek i przyroda - fotografie ukazujące pozytywny wpływ człowieka na przyrodę, harmonię koegzystencji, wydarzenia w obcowaniu z przyrodą.
 • Regulamin i Karta zgłoszenia  są dostępne na stronie internetowej www.w-modr.pl    w zakładce AKTUALNOŚCI
 • Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii i za fotografie wyróżnione przez komisję oceniającą zostaną przyznane nagrody rzeczowe
 • Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja prac odbędzie się podczas konferencji wyjazdowej do Mazurskiego Parku Krajobrazowego pod koniec września br.
 • Prace prosimy dostarczyć osobiście do Oddziału WMODR w Olecku, ul. Kolejowa 31, przesłać listem pocztowym lub elektronicznym  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 roku.
 • Uczestnicy konkursu muszą mieszkać na terenie obszarów wiejskich.

 

 

Szczegółowych informacji udziela: Marianna Grażyna Kuczyńska – organizator

e-mail: m.kuczynska@w-modr.pl, tel. 697 632 452

Opublikowano: 03 sierpnia 2018 10:45

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ogloszenie_konkurs_foto_wmodr1.pdf [122.34 KB]

konkurs_foto_olecko_2018.pdf [3.29 MB]

Wyświetleń: 309

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl