{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  23.07.2018<\/p>\n\t\t

  Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy \u015awi\u0119tajno \u2013 podstawowe informacje<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  28.06.2018<\/p>\n\t\t

  Informacja o osi\u0105gni\u0119tych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u\u017cycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad\u00f3w komunalnych ulegaj\u0105cych biodegradacji przekazywanych do sk\u0142adowania<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  07.06.2018<\/p>\n\t\t

  K O M U N I K A T Informacja zgodna z komunikatem Przedsi\u0119biorstwa Wodoci\u0105g\u00f3w i Kanalizacji w Olecku o zmianie i okresach obowi\u0105zywania taryf dla zaopatrzenia w wod\u0119 w wodoci\u0105gach Orzech\u00f3wko, Gi\u017ce oraz Kuk\u00f3wko i odprowadzania \u015bciek\u00f3w w m. Kuk\u00f3wko<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  17.05.2018<\/p>\n\t\t

  KOMUNIKAT o zmianie i okresach obowi\u0105zywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod\u0119 i zbiorowego odprowadzania \u015bciek\u00f3w na terenie Gminy \u015awi\u0119tajno.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/swietajno.pl\/ajax\/wiadomosci\/481\/3","page":3}