{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  31.05.2018<\/p>\n\t\t

  Sprawozdanie z realizacji programu wsp\u00f3\u0142pracy z organizacjami pozarz\u0105dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  17.05.2018<\/p>\n\t\t

  Wyniki otwartego konkursu dot. Zarz\u0105rzenia W\u00f3jta Gminy \u015awi\u0119tajno Nr 18\/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  24.04.2018<\/p>\n\t\t

  ZARZ\u0104DZENIE NR 18\/18 W\u00f3jta Gminy \u015awi\u0119tajno z dnia 24 kwiecie\u0144 2018 roku w sprawie og\u0142oszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy \u015awi\u0119tajno przez organizacje pozarz\u0105dowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  23.04.2018<\/p>\n\t\t

  Wyniki otwartego konkursu dot. Zarz\u0105rzenia W\u00f3jta Gminy \u015awi\u0119tajno Nr 11\/18 z dnia 23 marca 2018 r.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/swietajno.pl\/ajax\/wiadomosci\/303\/3","page":3}