{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  16.10.2018<\/p>\n\t\t

  Og\u0142oszenie o wyborze Partnera do realizacji projektu<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  25.09.2018<\/p>\n\t\t

  Zaproszenie na spotkanie z ekspertk\u0105 Marzen\u0105 Kacprowicz propagatork\u0105 e-wolontariatu z Fundacji Dobra Sie\u0107<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  24.09.2018<\/p>\n\t\t

  Og\u0142oszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finans\u00f3w publicznych do wsp\u00f3lnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego Nr RPWM.11.02.03-IZ.00.28-002\/18<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  14.09.2018<\/p>\n\t\t

  Zarz\u0105dzenie Nr 52\/18 W\u00f3jta Gminy \u015awi\u0119tajno z dnia 12 wrze\u015bnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa\u0142y w sprawie Rocznego Programu Wsp\u00f3\u0142pracy Gminy \u015awi\u0119tajno z organizacjami pozarz\u0105dowymi oraz podmiotami, o kt\u00f3rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"https:\/\/swietajno.pl\/ajax\/wiadomosci\/303\/3","page":3}