{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t
  \"Czytaj<\/div>\n\t\t

  20.06.2018<\/p>\n\t\t

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  14.06.2018<\/p>\n\t\t

  OBWIESZCZENIE W\u00f3jta Gminy \u015awi\u0119tajno z dnia 14 czerwca 2018r dot. konsultacji spo\u0142ecznych projektu \u201eProgramu ochrony \u015brodowiska dla Gminy \u015awi\u0119tajno na lata 2018 \u2013 2021\u201d wraz z Prognoz\u0105 oddzia\u0142ywania na \u015brodowisko sporz\u0105dzon\u0105 dla ww. dokumentu.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t