{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    02.04.2019<\/p>\n\t\t

    Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Warmi\u0144sko-Mazurskiego og\u0142osi\u0142 konkurs #15latWMwUE skierowany do uczni\u00f3w szk\u00f3\u0142 ponadgimnazjalnych z wojew\u00f3dztwa warmi\u0144sko-mazurskiego.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t