{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t
  \"Czytaj<\/div>\n\t\t

  29.01.2019<\/p>\n\t\t

  73 Rocznica Bitwy Gajrowskie-Jelonek<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  28.01.2019<\/p>\n\t\t

  Informacja o realizacji projektu \u201eAktywizacja os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy w powiecie oleckim (IV)\u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  24.01.2019<\/p>\n\t\t

  Poziom satysfakcji mieszka\u0144c\u00f3w obszaru EGO<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t