{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    11.07.2019<\/p>\n\t\t

    Nab\u00f3r uczestnik\u00f3w do projektu \u201eWsparcie dla senior\u00f3w w Gminie \u015awi\u0119tajno - utworzenie Klubu Seniora\u201d.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t