Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Wójta, sesji Rady Gminy Świętajno na dzień 20 lipca 2017r.(czwartek)

Ogłoszenie

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz.446 ze zm.) zwołuję, na wniosek Wójta, sesję Rady Gminy Świętajno na dzień 20 lipca 2017r.(czwartek) godz. 15.45.

 

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

2/ wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

3/ zmiany uchwały o poborze podatków i opłat w drodze inkasa.

5.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

7.Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Świętajno.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Uss

 

Opublikowano: 18 lipca 2017 10:36

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 309

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl