Zgłaszanie ewentualnych propozycji treści nowego napisu na tablicy pomnika w Świętajnie.

20 marca 2017 r. Rada Gminy Świętajno otrzymała opinię Instytutu Pamięci Narodowej  - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu  Oddziału w Białymstoku w sprawie treści na tablicy pomnika znajdującego się w centrum Świętajna, a odnoszącego się do okoliczności śmierci Jana Dutkowskiego funkcjonariusza MO. Z powyższego pisma wynika, że pomnik narusza zapisy art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. RP z 2016 r. poz. 744) i dlatego powinien być rozebrany. Władze Gminy Świętajno są przeciwne demontowaniu całego pomnika. Lepszym rozwiązaniem jest zmiana treści na tablicy, tak aby nie stała ona w sprzeczności z wyżej cytowaną ustawą. Z tego względu w dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Gminy Świętajno powołała komisję doraźną do opracowania treści nowego napisu na tablicy pomnika. Obecna tablica zostanie zdemontowana i przekazana instytucji muzealnej.

Wobec powyższego Komisja zwraca się do mieszkańców gminy Świętajno o zgłaszanie ewentualnych propozycji treści nowego napisu na tablicy pomnika w Świętajnie do dnia 1 sierpnia 2017 r. na adres ug@swietajno.pl lub listownie.  Za wszelkie sugestie z góry serdecznie dziękujemy.

 

Dotychczas zgłoszono 2 propozycje:

  1. OFIAROM WOJEN MIESZKAŃCY GMINY ŚWIĘTAJNO 2017
  1. CZEŚĆ I CHWAŁA POLEGŁYM W OBRONIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIESZKAŃCY GMINY ŚWIĘTAJNO 2017   

 Uchwała Rady Gminy

 

                                                                                                          Członkowie komisji

Opublikowano: 05 lipca 2017 10:53

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 330

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl