Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017r. (wtorek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 

Proponowany porządek sesji:

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

2/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

3/ zamiaru ustalenia obwodu publicznych szkół podstawowych w Świętajnie i Mazurach,

4/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017 – 2022.

7.  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.

       8.  Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej z działalności w 2016 roku.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

 11. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Świętajno.

 

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXIX sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXX sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                    

 

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                                    

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Krzysztof Szyłak

Opublikowano: 20 kwietnia 2017 13:29

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 335

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl