Zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Świętajno

Zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia   30 marca 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 

Proponowany porządek sesji:

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat zagrożeń występujących w rolnictwie.
  4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

2/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

3/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

4/ w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świętajno środków  przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2018.

8. Sprawozdanie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach z działalności w 2016r.

       9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

11. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Świętajno.

 

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXIX sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                 

 

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                                    

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Krzysztof Szyłak

Opublikowano: 27 marca 2017 15:08

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 378

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl