Informacja z realizacji zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja z realizacji zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”

 

Gmina Świętajno informuje, że realizacja zadania pn.

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świętajno”

jest dotowana na podstawie umowy

nr 00127/16/13052/OZ-LZ/D z dnia 27.06.2016 r. zawartej

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85,00% kosztów kwalifikowanych

tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów

zawierających azbest, w tym 50,00% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,

Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

oraz 35,00% ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Opublikowano: 19 października 2016 09:56

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 706

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl