Zarządzenie nr 19/17 z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach Gryzy, Mazury, Barany i Rogojny

 

Zarządzenie Nr 19/17

 

Wójta Gminy Świętajno

 

  z dnia 6 kwietnia 2017r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)  oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, ustnego, nieruchomości  gruntowe wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

  1. Traci moc Zarządzenie nr 32/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej działki nr 125/4, położonej w Mazurach.
  2. Traci moc Zarządzenie nr 61/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, w części dotyczącej działek nr 91/4, położonej w Gryzach oraz działek nr 90 i 52, położonych w Baranach.
  3. Traci moc Zarządzenie nr 21/15 Wójta Gminy Świętajno z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w części dotyczącej działki nr 96, położonej w Rogojnach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

       Wójt

     Andrzej Stanisław Kisiel

 

Opublikowano: 07 kwietnia 2017 08:10

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

Załącznik [47 KB]

Wyświetleń: 367

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl