Ponowne konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017 – 2022

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017-2022.

Strategia definiuje problemy i długookresowe wyzwania przed jakimi stoi nasza wspólnota lokalna oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i co chcemy w ciągu najbliższych lat osiągnąć, mając określone możliwości i zasoby. Strategia powstała w oparciu o diagnozę uwarunkowań społeczno-gospodarczych gminy uzupełnioną o badania opinii publicznej.

Zapraszamy ponownie Państwa do przedstawienia swoich propozycji, opinii i uwag do dnia 3 kwietnia 2017r. , które mogą posłużyć do modyfikacji Strategii, jednak przy zachowaniu jej układu i struktury.


Link do Zarządzenia Wójta Gminy Świetajno oraz Strategii i załaczników.

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świętajno na lata 2017 – 2022

Opublikowano: 30 marca 2017 14:59

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 542

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl