Rejestracja urodzeń

51420
A. Dowody osobiste rodziców dziecka
B. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli pozostają w związku małżeńskim, o ile nie zawarli małżeństwa w miejscowym USC (do wglądu)
C. Zgłoszenie urodzenia noworodka (zaświadczenie lekarskie)
Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7
Nie dotyczy
Niezwłocznie
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 36, poz. 180 ze zm.)
Ustawa z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
Nie dotyczy

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl