Oświadczenie o uznaniu ojcostwa, składane przed Kierownikiem USC

51420
A. Dowody osobiste od rodziców
B. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC
C. Zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety w przypadku uznania dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego
Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7
Nie dotyczy
Niezwłocznie
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
Nie dotyczy

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl