Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem USC

51420
A. Dowody osobiste matki dziecka i jej męża
B. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa
C. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku gdy petent zawierał małżeństwo w innym USC)
Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7
Opłata skarbowa za oświadczenie wynosi 10 zł
Niezwłocznie
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
Nie dotyczy

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl