Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem USC

51420
A. Dowody osobiste matki dziecka i jej męża
B. Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile strony nie zawierały związku małżeńskiego w miejscowym USC)
Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7
Nie podlega opłacie skarbowej
Niezwłocznie
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)
Nie dotyczy

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl