Orzekanie w sprawie imion i nazwisk

51390
A .Wniosek
B. Dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska
Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7
Opłata skarbowa 37 zł za wydanie decyzji o zmianie imienia, nazwiska
1 miesiąc od złożenia wniosku
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 ze zm.)
Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14-tu dni od otrzymania decyzji

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl