Dowody osobiste

5125
1. Odpis skrócony aktu urodzenia
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa - dotyczy osób, które zmieniły nazwisko
Urząd Gminy Świętajno, pokój nr 10
zwolnione z opłaty
Dokumenty składa się osobiście z uwagi na potrzebę własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc.
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r., Nr 14, poz. 85 ze zm.)

Kategorie:

Ewidencja ludności - dokumenty. tożsamości

Jednostka prowadząca:

Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich i obronnych, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – „OC”, „SO”, „Bhp”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-web.pl