{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  08.05.2018<\/p>\n\t\t

  OG\u0141OSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizacj\u0119 w 2018 roku zadania wynikaj\u0105cego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi\u0105zywania Problem\u00f3w Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy \u015awi\u0119tajno na 2018 r.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  27.04.2018<\/p>\n\t\t

  Og\u0142oszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej W dniu 8 maja 2018 roku (worek) o godz. 15.30<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  20.04.2018<\/p>\n\t\t

  OG\u0141OSZENIE o wsp\u00f3lnym posiedzeniu komisji sta\u0142ych Rady Gminy \u015awi\u0119tajno, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 24.04.2018r. (wtorek) o godz. 15.30.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  20.04.2018<\/p>\n\t\t

  Og\u0142oszenie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Agroturystyki, Ochrony \u015arodowiska i Gospodarki Komunalnej, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 24 kwietnia 2018r. (wtorek) godz. 15.00<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":"http:\/\/swietajno.pl\/ajax\/wiadomosci\/4\/3","page":3}