{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  05.03.2018<\/p>\n\t\t

  Konsultacje dotycz\u0105ce zmiany Rocznego Programu Wsp\u00f3\u0142pracy Gminy \u015awi\u0119tajno z organizacjami pozarz\u0105dowymi oraz podmiotami, o kt\u00f3rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  16.02.2018<\/p>\n\t\t

  Projekt \"E-us\u0142ugi w gminie \u015awi\u0119tajno\"<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  17.01.2018<\/p>\n\t\t

  Informacja o usuwaniu azbestu i wyrob\u00f3w zawieraj\u0105cych azbest<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t