{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t
  \"Czytaj<\/div>\n\t\t

  13.06.2018<\/p>\n\t\t

  Zjazd wszystkich zwi\u0105zanych ze Szko\u0142\u0105 Podstawow\u0105 we Wronkach<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  30.05.2018<\/p>\n\t\t

  Akademia Pozarz\u0105dowca - OWES zaprasza na cykl szkole\u0144<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t