{"html":"\n\t
 • \n\t

  27.03.2018<\/p>\n\t

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: post\u0119powania o udzielenie zam\u00f3wienia publicznego Numer sprawy: KB. 253.2.2018 cz\u0119\u015b\u0107 I i II<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  14.03.2018<\/p>\n\t

  INFORMACJA O TRE\u015aCI Z\u0141O\u017bONYCH OFERT dot.: post\u0119powania o udzielenie zam\u00f3wienia publicznego. Numer sprawy: KB.253.2.2018. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno\u015bci Zamawiaj\u0105cego -...<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
 • \n\t

  09.03.2018<\/p>\n\t

  Informacja o tre\u015bci zapytania i wyja\u015bnienia zamawiaj\u0105cego dot. tre\u015bci SIWZ (zapytania z dnia 08.03.2018) Numer sprawy: KB.253.2.2018<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":"http:\/\/swietajno.pl\/ajax\/przetargi\/3","page":3}