{"html":"\n\t
  • \n\t

    06.03.2018<\/p>\n\t

    Informacja o tre\u015bci zapytania i wyja\u015bnienia zamawiaj\u0105cego dot. tre\u015bci SIWZ (zapytania z dnia 06.03.2018) Numer sprawy: KB.253.2.2018<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n \n\t
  • \n\t

    01.03.2018<\/p>\n\t

    OG\u0141OSZENIE O ZAM\u00d3WIENIU dot.: post\u0119powania o udzielenie zam\u00f3wienia publicznego. Numer sprawy: KB.253.2.2018. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno\u015bci Zamawiaj\u0105cego.<\/a><\/h3>\n\t<\/li>\n ","href":""}