Najnowsze wiadomości

30 września 2014 11:37 | Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego. Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 30...

czytaj więcej »

25 września 2014 13:22 | Wybory Samorządowe 2014

Informacja o składach Komisji - Gminnej, Powiatowej i Wojewódzkiej

INFORMACJA o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świętajnie Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Świętajnie: 1. Wiesława Maria Machłajewska – przewodniczący 2. Bożena Buraczewska – zastępca przewodniczącego 3. Marta Mariola Dębowska - członek 4. Małgorzata Grzymkowska...

czytaj więcej »

23 września 2014 12:04 | Wybory Samorządowe 2014

Zgłaszanie kandydatów - Wybory Samorządowe 2014

Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów w Wyborach Samorzadowych zawarte są w informacjach na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Link zamieszczony poniżej. Zgłaszanie kandyadtów

czytaj więcej »

22 września 2014 07:51 | Aktualności

Święto Chleba - Dożynki Gminne w Świętajnie

Rolnicy z Gminy Świętajno dziękowali w niedzielę 21.09.2014 za tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, po której uczestnicy przeszli na stadion gminny gdzie odbyło się Święto Chleba. Tradycyjnie nie zabrakło występów...

czytaj więcej »

17 września 2014 14:02 | Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mazury - działka nr 125/1

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

08 września 2014 15:21 | Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE Nr 48/14 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Na podstawie art....

czytaj więcej »

08 września 2014 09:40 | Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świętajno i Zalesie

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »

04 września 2014 14:22 | Wybory Samorządowe 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Świętajno z dnia 4 września 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 4 września 2014 r. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/107/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy...

czytaj więcej »

04 września 2014 12:21 | Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych

Świętajno, 2014-09-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Oś. 042.3.9.2014. . Nazwa zadania: Organizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej »