Najnowsze wiadomości

19 grudnia 2014 12:32 | Ogłoszenia

Zapraszenie na III sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2014r

Zapraszam na III sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno. Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco: Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej...

czytaj więcej »

19 grudnia 2014 11:12 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mazury - działka nr 125/1

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

19 grudnia 2014 10:15 | Ogłoszenia

Składy Komisji stałych Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 – 2018

Składy Komisji stałych Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 – 2018 Komisja Rewizyjna Krzysztof Świderski – przewodniczący Adrian Sadłowski – wiceprzewodniczący Dariusz Koronkiewicz – członek Komisja Budżetowa Jan Uss – przewodniczący Wiesław Ilnicki –...

czytaj więcej »

17 grudnia 2014 14:07 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świętajno i Zalesie

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »

17 grudnia 2014 10:27 | Organizacje pozarządowe

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m. in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki...

czytaj więcej »

16 grudnia 2014 12:55 | Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawa mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Wójt Gminy Świętajno 19-411 Świętajno ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawa mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. (na podstawie art. 4. pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych) ...

czytaj więcej »

15 grudnia 2014 13:46 | Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w 2015 r. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w 2015 r. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.” Wójt Gminy Świętajno 19-411 Świętajno ZAPRASZA do złożenia...

czytaj więcej »

15 grudnia 2014 12:43 | Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2015

Wójt Gminy Świętajno 19-411 Świętajno ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2015 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 1. Opis sposobu przygotowania oferty...

czytaj więcej »

11 grudnia 2014 12:34 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zalesie - działka nr 233/6

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

11 grudnia 2014 12:11 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zalesie - działka nr 233/5

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »