Najnowsze wiadomości

20 lipca 2015 09:30 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Świętajno

OGŁOSZENIE o posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Świętajno Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Świętajno odbędzie się 22.07.2015r. (środa) o godz. 14.00. Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał na X sesję. Sprawy różne. Posiedzenie...

czytaj więcej »

20 lipca 2015 09:26 | Ogłoszenia

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 24 lipca 2015r. (piątek)

Zapraszam na X sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 24 lipca 2015r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno. Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco: Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej...

czytaj więcej »

22 czerwca 2015 14:37 | Aktualności

Sołtysi z Gminy Świętajno z wizytą studyjną w Żytkiejmach

W dniu 17.06.2015 r. Sołtysi wraz z członkami organizacji pozarządowych z Gminy Świętajno odwiedzili Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”.Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina z Giż. Celem wyjazdu było pobudzenie działalności społeczności na...

czytaj więcej »

11 czerwca 2015 10:49 | Ogłoszenia

Półkolonie z MOSiR Sportowe Lato

Zapraszamy na Półkolonie z MOSiR Sportowe Lato. Zapisy dzieci w wieku od 6 do 16 lat już trwają w Recepcji Hali LEGA. We wstępnym prorgamie zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Odbędą się dwa dwutygodniowe turnusy rozpoczynające się 29 czerwca i 13 lipca. MOSiR Olecko ul. Park 1 tel. 87...

czytaj więcej »

09 czerwca 2015 15:18 | Ogłoszenia

Wnioski na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął wstępny harmonogram naborów wniosków na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pierwszych konkursów możemy się spodziewać w trzecim kwartale tego roku. Harmonogram...

czytaj więcej »

08 czerwca 2015 14:39 | Gospodarka komunalna

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO Obowiązuje od 01.07.2015r.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO Obowiązuje od 01.07.2015r. Podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów jest firma: AR-TEC Artur Kowalik, ul. Orzeszkowej 8B, 19-300 Ełk, tel. 87 6100721. Odpady komunalne z terenu Gminy Świętajno, z poszczególnych obszarów...

czytaj więcej »

05 czerwca 2015 09:18 | Organizacje pozarządowe

konkurs - Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie Pamiątka regionu Warmii i Mazur. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego. Zwycięzcom...

czytaj więcej »

01 czerwca 2015 11:19 | Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Świętajno 19-411 Świętajno Z A P R A S Z A do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: należy ja złożyć...

czytaj więcej »

27 maja 2015 13:32 | WYBORY ŁAWNIKÓW

INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

INFORMACJA z dnia 27 maja 2015 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Wójt Gminy Świętajno informuje, że Rada Gminy Świętajno przystępuje do wyboru: 2 ławników do Sądu Rejonowego w Olecku; 1 ławnika...

czytaj więcej »

unia-ban