Najnowsze wiadomości

22 maja 2015 15:25 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy Świętajno

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Agroturystyki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wspólnie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 26.05.2015r. (wtorek) o godz. 14.00. Tematem posiedzenia będzie: 1.Promocja Gminy Świętajno – spotkanie z przedstawicielami...

czytaj więcej »

22 maja 2015 13:50 | Ogłoszenia

Konkurs „Bezpiecznie tu i tam”

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje pozarządowe które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu...

czytaj więcej »

22 maja 2015 13:19 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 7 w miejscowości Zalesie

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

czytaj więcej »

21 maja 2015 12:55 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świętajno - dz. 128/62 i 128/66

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

21 maja 2015 10:26 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dunajek - działka nr 229/6

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

18 maja 2015 09:55 | Ogłoszenia

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja – 1 czerwca 2015 r.

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja – 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Świętajno Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy (telefon kontaktowy do organizatora) Miejsce przeprowadzenia...

czytaj więcej »

12 maja 2015 09:32 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I prztargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rogojnach - działka nr 96

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

11 maja 2015 13:14 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części działki nr 35/1 położonej w obrębie Giże

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

czytaj więcej »

11 maja 2015 13:09 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części działki nr 210/1 położonej w Świętajnie

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...

czytaj więcej »