Najnowsze wiadomości

27 marca 2015 14:32 | Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno.

KB. 253.5.2015 Świętajno, 2015-03-27 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KB.253.3.2015. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno. 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

27 marca 2015 08:32 | Ogłoszenia

O B W I E S C Z E N I E (uproszczone plany urządzania lasu)

Świętajno, dnia 26.03.2015r. O B W I E S C Z E N I E Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) niniejszym informuję, że w dniach od 1 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku, w Urzędzie Gminy Świętajno, pok.nr...

czytaj więcej »

25 marca 2015 15:07 | Ogłoszenia

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2015 r. - „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 r. „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym” Jakość spożywanych pokarmów (ich świeżość, skład czy ewentualne zanieczyszczenie) znacząco wpływa na zdrowie ludzkości. Żywność, zawierająca szkodliwe bakterie,...

czytaj więcej »

25 marca 2015 10:50 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Ogłoszenie W dniu 31 marca 2015 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie: Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP w 2014r. Świętajno,...

czytaj więcej »

18 marca 2015 07:54 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 7 w miejscowości Zalesie

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

czytaj więcej »

16 marca 2015 11:09 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Zarządzenie nr 14/15 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Pietrasze

Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 5 uchwały...

czytaj więcej »

13 marca 2015 08:38 | Ogłoszenia

Wdrażamy standard WCAG 2.0 - dostosowanie naszych serwisów www do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniu 30 maja 2015 roku upływa termin dostosowania przez wszystkie instytucje publiczne, działające w Polsce, swoich serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,...

czytaj więcej »

09 marca 2015 14:55 | Ogłoszenia

Program dotacyjny WARMIA MAZURY LOKALNIE

Warmia Mazury Lokalnie! Zgarnij 5000,00 złotych na działania społeczne! Jeśli masz pomysł na działanie, które łączy ludzi, pobudza społeczność do aktywności i rozwiązuje konkretne potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur załóż wniosek o mikrodotacje, którą może...

czytaj więcej »

09 marca 2015 14:16 | Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Świętajno, 2015-03-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KB.253.3.2015. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie...

czytaj więcej »

04 marca 2015 15:22 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację w 2015 roku zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2015 r.

OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Świętajno Nr XLVI/226/14 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki...

czytaj więcej »