Najnowsze wiadomości

22 września 2014 07:51 | Aktualności

Święto Chleba - Dożynki Gminne w Świętajnie

Rolnicy z Gminy Świętajno dziękowali w niedzielę 21.09.2014 za tegoroczne plony. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, po której uczestnicy przeszli na stadion gminny gdzie odbyło się Święto Chleba. Tradycyjnie nie zabrakło występów...

czytaj więcej »

17 września 2014 14:02 | Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Mazury - działka nr 125/1

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

08 września 2014 15:21 | Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 48/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE Nr 48/14 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Na podstawie art....

czytaj więcej »

08 września 2014 09:40 | Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świętajno i Zalesie

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »

04 września 2014 14:22 | Wybory Samorządowe 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Świętajno z dnia 4 września 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 4 września 2014 r. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/107/12 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy...

czytaj więcej »

04 września 2014 14:11 | Ogłoszenia

Spotkanie z zakresu edukacji zdrowotnej

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – profilaktyczne, którego celem będzie edukacja zdrowotna kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Spotkanie odbędzie się 11 września 2014 r. o godz. 17.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku, Pl. Wolności...

czytaj więcej »

04 września 2014 12:21 | Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych

Świętajno, 2014-09-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Oś. 042.3.9.2014. . Nazwa zadania: Organizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej »

02 września 2014 11:47 | Wybory Samorządowe 2014

Wybory samorządowe w 2014 roku

Wybory samorządowe, odbędą się 16 listopada 2014 roku. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez premiera 21 sierpnia 2014. Termin ewentualnej drugiej tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2014 18:05 | Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie

Zarządzenie Nr 47/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie Na podstawie art. 36a ust. 1 i 4 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty...

czytaj więcej »