Najnowsze wiadomości

04 marca 2015 15:22 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację w 2015 roku zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2015 r.

OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Świętajno Nr XLVI/226/14 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki...

czytaj więcej »

04 marca 2015 15:18 | Ogłoszenia

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 11 marca 2015r. (środa) o godz 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Świętajno, dnia 02.03.2015 roku Or.0002.3.2015 Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 11 marca 2015r. (środa) o godz 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno. Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco: Otwarcie obrad,...

czytaj więcej »

04 marca 2015 15:11 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Świętajno

OGŁOSZENIE o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy Świętajno Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Świętajno odbędzie się 6 marca 2015r.(piątek), o godz. 15.30. Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję. Sprawy różne. ...

czytaj więcej »

02 marca 2015 10:44 | Gospodarka komunalna

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 MARCA 2015 ROKU

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 MARCA 2015 ROKU Wójt Gminy Świętajno informuje, że od 1 marca 2015r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków...

czytaj więcej »

27 lutego 2015 15:44 | Ogłoszenia

PIĘKNA BO ZDROWA

W dniach 1 - 7 marca 2015 roku na terenie Powiatu Oleckiego realizowana będzie ogólnopolska kampania społeczna pn. „Piękna bo zdrowa”. Organizowana pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatorem akcji jest Fundacja „Kwiat...

czytaj więcej »

27 lutego 2015 15:41 | Ogłoszenia

DZIEŃ KOBIET W MOSIR W OLECKU

Wszystkim Paniom już dziś składamy życzenia i zapraszamy by w swoje święto odwiedziły Halę LEGA. W programie od godz. 10:00 do 12:00 Maraton Fitness z Klubem Perła Olecko, atrakcje dla dzieci, losowanie niespodzianek oraz specjalna promocja. Bilet dla Pań 5 zł/h plus OPEN SPA. Warsztaty...

czytaj więcej »

25 lutego 2015 10:22 | Ogłoszenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH PO 1 MARCA 2015R.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem: 1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny; 2) osoby ubezwłasnowolnionej...

czytaj więcej »

24 lutego 2015 15:10 | Organizacje pozarządowe

Konkurs „Seniorzy w akcji”

Uprzejmie informujemy, iż ruszył konkurs 'Seniorzy w akcji' – inkubator + dotacje. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania...

czytaj więcej »

24 lutego 2015 13:20 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o IV prztargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rogojnach - dz. nr 74/5

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

24 lutego 2015 12:54 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zalesie

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »