Najnowsze wiadomości

04 września 2015 14:30 | Ogłoszenia

UWAGA! I N F O R M A C J A dotycząca wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

I N F O R M A C J A dotycząca wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.Wnioski będą przyjmowane do dnia 7.IX.2015 roku Urząd Gminy Świętajno pow. olecki informuje, że wnioski o oszacowanie szkód są do pobrania na stronie internetowej Urzędu...

czytaj więcej »

04 września 2015 11:50 | Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Dunajek

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie Zarządzeniem nr 52/15 Wójta Gminy Świętajno z dnia 3 września 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dunajek Z W O Ł U J Ę ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA DUNAJEK Zebranie odbędzie się 11 września 2015r. (piątek)...

czytaj więcej »

04 września 2015 09:51 | Aktualności

Dożynki 2015

Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Świętajno obchodzono w dniach 29 i 30 sierpnia. W sobotę w godzinach przedpołudniowych na plaży wiejskiej w Świętajnie i na Orliku w Sokółkach odbyły się zawody sportowe w piłkę siatkową i nożną. Natomiast wieczorem aż do północy...

czytaj więcej »

04 września 2015 09:37 | Aktualności

Sportowe Dożynki Gminno - Parafialne

W dniu 29.08.2015 r. na boisku sportowym Orlik w Sokółkach odbył się Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Świętajno zorganizowany z okazji Gminno-Parafialnych Dożynek które odbyły się w Cichym. W turnieju wzięło 5 drużyn – Stacze -kap. Piotr Kozaczek –...

czytaj więcej »

02 września 2015 09:19 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Gryzy dz. nr 91/2, 91/3 i 91/4

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »

02 września 2015 08:02 | Ogłoszenia

Wizualizacja referendum

Wizualizacja wyborów referendalnych znajduje się pod adresem: http://referendum2015.pkw.gov.pl/315_Obwodowe_Komisje_Wyborcze/28

czytaj więcej »

01 września 2015 14:41 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Zarządzenie nr 50/15 z dnia 1 września 2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrebie Wronki

Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Świętajno z dnia 1 września 2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2015 12:22 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rogojnach - działka nr 96

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2015 11:32 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zalesie

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »

unia-ban