Najnowsze wiadomości

28 stycznia 2015 10:39 | Ogłoszenia

Ogłoszenie posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odbędzie się w dniu 30.01.2015r. (piątek), godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno

Ogłoszenie posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych odbędzie się w dniu 30.01.2015r. (piątek), godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno Tematem posiedzenia będzie: Analiza stanu oświaty w Gminie Świętajno. Sprawy różne. Świętajno,...

czytaj więcej »

27 stycznia 2015 13:26 | Organizacje pozarządowe

Wójt Gminy Świętajno zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno.

Wójt Gminy Świętajno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Świętajno.

czytaj więcej »

26 stycznia 2015 13:53 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dudki

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

26 stycznia 2015 13:18 | Ogłoszenia

FERIE NA WESOŁO I SPORTOWO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚWIĘTAJNIE I NA HALI SPORTOWEJ

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŚWIĘTAJNIE I NA HALI SPORTOWEJ 26 stycznia (poniedziałek) 11 00 - 12 30 - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci klas I - VI 12 30 - 15 00 - zajęcia sportowe dla młodzieży (Turniej Piłki Nożnej) 27 stycznia (wtorek) 11 00 - 12 30 - zajęcia...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 07:55 | Ogłoszenia

Zapraszenie na IV sesję Rady Gminy Świętajno która odbędzie się dnia 21 stycznia 2015r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno

Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 21 stycznia 2015r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno. Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco: Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej...

czytaj więcej »

19 stycznia 2015 10:20 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dudki, Mazury i Orzechówko

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

15 stycznia 2015 10:35 | Ogłoszenia

K O M U N I K A T - usuwanie i utylizacja azbestu

K O M U N I K A T Urząd Gminy Świętajno informuje, że czyni starania zmierzające do pozyskania funduszy na usuwanie oraz utylizację azbestu w 2015 roku. W przypadku otrzymania takich funduszy, dotacja może wynieść ok 85% wartości każdego zadania, jednak nie więcej niż 680 zł. za 1 tonę...

czytaj więcej »

12 stycznia 2015 15:05 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Barany - działka nr 52

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

12 stycznia 2015 14:59 | Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Barany - działka nr 90

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »