Najnowsze wiadomości

23 października 2014 12:35 | Aktualności

Spotkanie uczniów w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie dotyczące obowiązku posiadania elementów odblaskowych

W związku z wprowadzeniem nowelizacji przepisów, dotyczących obowiązku posiadania elementów odblaskowych 15 października w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie odbyło się spotkanie wszystkich uczniów i przedszkolaków, które miało na celu...

czytaj więcej »

22 października 2014 13:35 | Wybory Samorządowe 2014

UCHWAŁA Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świętajnie z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świętajnie z dnia 20 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku...

czytaj więcej »

22 października 2014 13:19 | Przetargi

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Dudki, Mazury i Orzechówko

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

22 października 2014 12:42 | Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rogojny

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

czytaj więcej »

21 października 2014 11:40 | Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 54/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 października 2014 r. do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 54/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 października 2014 r. do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze....

czytaj więcej »

21 października 2014 09:08 | Ogłoszenia

Nabór wniosków dla przedsiębiorców o dofinansowanie projektów

Nabór wniosków dla przedsiębiorców Informujemy, iż w województwie warmińsko-mazurskim ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji...

czytaj więcej »

21 października 2014 08:43 | Wybory Samorządowe 2014

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIĘTAJNIE z dnia 20 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Świętajno, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIĘTAJNIE z dnia 20 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Świętajno, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

15 października 2014 14:07 | Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 53/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów...

czytaj więcej »

14 października 2014 14:41 | Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 52/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza...

czytaj więcej »