Najnowsze wiadomości

03 lipca 2014 11:52 | Organizacje pozarządowe

Weź udział w projekcie: „Nowi osadnicy wspólnie z sąsiadami aktywnie działają w Mazurskich wioskach!”

Szansą na pobudzenie mazurskich wsi są nowi osadnicy - aktywne osoby, które przeprowadziły się z miasta na wieś z myślą o związaniu się z tym obszarem społecznie i zawodowo. Dlaczego nowi osadnicy? Bo oni nie wiedzą, że się nie da... Albert Einsten powiedział kiedyś: „wszyscy...

czytaj więcej »

25 czerwca 2014 14:07 | Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świętajno i Zalesie

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

czytaj więcej »

25 czerwca 2014 10:51 | Gospodarka komunalna

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Świętajno - obowiązujący od 01.07.2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO Obowiązuje od 01.07.2014 Podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów jest firma: AR-TEC Artur Kowalik, ul. Orzeszkowej 8B, 19-300 Ełk, tel. 87 610 07 21. Odpady komunalne z terenu Gminy Świętajno, z poszczególnych obszarów...

czytaj więcej »

23 czerwca 2014 11:17 | Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK.2631.1.2.2014. Nazwa zadania:"Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem "

czytaj więcej »

30 maja 2014 15:49 | Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK.7031.3.1.2014. Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno

czytaj więcej »

20 maja 2014 11:40 | Ogłoszenia

Platforma usług elektronicznych ZUS

Zapraszamy do założenia bezpłatnego konta na platformie usług elektronicznych ZUS

czytaj więcej »